Όμιλος Φωτογραφίας 2ου Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κωνσταντίνα Δαβάκη